Stichting Bachcantate Bergen

 

De officiële doelstelling van de Stichting is "het promoten, binnen de regio Bergen/Alkmaar, van de muziekwerken van Johann Sebastian Bach, in het bijzonder diens cantates en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn." De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten/uitvoeringen, lezingen, workshops, in het bijzonder van Bach-cantates.

Het bestuur van de Stichting Bachcantate Bergen bestaat uit:

 

Paul de Jong: voorzitter

Anneke Breukel, secretaris secretariaat@bachcantatebergen.nl 

Izaak Korpershoek, penningmeester penningmeester@bachcantatebergen.nl 

Henk van Oort, lid PR

Ellen Verburgt, muzikaal adviseur, dirigent@bachcantatebergen.nl

 

 

Banknummer  : NL94RABO 0123  2311 40 t.n.v. 'Stichting Bachcantate Bergen'

Nummer Kamer van Koophandel 3712 4902

Klik hier voor het privacy beleid van de Stichting Bachcantate Bergen.


Anbi Jaarrekening 2023 Pdf
PDF – 444,8 KB 73 downloads

Stichting Bachcantate Bergen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.