Stichting Bachcantate Bergen

 

De officiële doelstelling van de Stichting is "het promoten, binnen de regio Bergen/Alkmaar, van de muziekwerken van Johann Sebastian Bach, in het bijzonder diens cantates en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn." De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten/uitvoeringen, lezingen, workshops, in het bijzonder van Bach-cantates.

Het bestuur van de Stichting Bachcantate Bergen bestaat uit:

 

Paul de Jong: voorzitter

Anneke Breukel, secretaris secretariaat@bachcantatebergen.nl 

Izaak Korpershoek, penningmeester penningmeester@bachcantatebergen.nl 

Henk van Oort, lid PR

Dorinde van Oort, lid

Ellen Verburgt, muzikaal adviseur, dirigent@bachcantatebergen.nl

 

 

Banknummer: NL96 RABO 0107 1397 74   t.n.v. 'Stichting Bachcantate Bergen'

Banknummer voor de vrienden en vriendinnen: NL94RABO 0123  2311 40 t.n.v. 'Stichting Bachcantate Bergen'

Nummer Kamer van Koophandel 3712 4902

Klik hier voor het privacy beleid van de Stichting Bachcantate Bergen.


Stichting Bachcantate Bergen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  Op https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/bachcantate-bergen kunt u de voor onze ANBI-status verplichte publicatiegegevens inzien.