Welkom bij Stichting Bachcantate Bergen

Cantateconcert zondag 5 november 2023

In de Ruïnekerk zal de muziek van Bach weer klinken en wel Cantate nr 6. Bleib bei uns Daarnaast staat een Mis van  Willem de Fesch op het programma:  Missa Paschalis.               

Onder leiding van Ellen Verburgt zullen het projectkoor, projectorkest en solisten u meevoeren.

Het concert heeft de titel :                        

‘Bach ontmoet De Fesch’

Willem de Fesch (1687 – 1761): Missa Paschalis

Willem de Fesch, destijds een beroemde Nederlandse tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, lijkt nu bezig aan een revival. Eerder dit jaar kwam hij voor het voetlicht in het zomerconcert van Mike Fentross en zijn ensemble.

Dit jaar wijdt de SBb haar jaarlijkse cantateconcert in de Ruïnekerk in Bergen aan De Fesch’ Missa Paschalis. Deze niet compleet bewaard gebleven mis beleefde op 16 april 1730 haar premiere in de Kathedraal van Antwerpen, waar De Fesch tussen 1725 en 1731 kapelmeester was.

Drie delen – Kyrie, Gloria en Credo – zijn in 1997 door Donemus en musicoloog Robert Tusler met grote zorg gereconstrueerd uit orkest- en zangpartijen die konden worden opgediept uit de archieven van Onze Lieve Vrouwe Kathedraal. Het resultaat is een nauwgezet bezorgde partituur, waarin de authentieke dynamische aanwijzingen, fraseringen en waardestrepen van De Fesch zijn gehandhaafd.

De Missa Paschalis is een feestelijke Paasmis voor 4 solisten, 4-stemmig koor, 2 hobo’s, 1e en 2e viool, alt, cello en continuo, waarin de invloed van Händel, Lotti en Vivaldi aanwijsbaar is, maar ook de zwierigheid van het 18e Italiaanse concerto. Een prachtig werk, dat alleszins terecht aan de vergetelheid is ontrukt.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Cantate BWV 6: Bleib bei uns, denn es will Abend werden

Cantate BWV 6 werd gecomponeerd voor 2e Paasdag en voor het eerst uitgevoerd in Leipzig op maandag 2 april 1725. Het is de tweede cantate in Bach’s tweede cantate-cyclus. Met het monumentale openingskoor breekt Bach met zijn reeks koraal-openingen voor de 40 cantates die eraan vooraf gingen.

Bach gebruikt de tekst van een anonieme librettist, gebaseerd op de voorgeschreven bijbelteksten voor tweede Paasdag: Petrus’ preek uit de Handelingen en het verhaal van de Weg naar Emmaeus (Lucas 24:13-35). Hierin lopen twee van Jezus’ discipelen op hun voettocht naar Emmaeus te treuren over de dood van Jezus, als een vreemdeling zich bij hen voegt, in wie zij de opgestane Jezus herkennen. Zij smeken hem om hen bij het vallen van de duisternis niet alleen te laten.

In elk van de zes onderdelen van deze cantate speelt Bach met het contrast tussen het helle licht van het geloof tegenover het duister dat de zondige wereld bedreigt.

Het monumentale openingskoor wordt wel vergeleken met het slotkoor van de Johannes Passion (Ruhet wohl): een zelfde gigantische, langzame Sarabande, waarin het koor van apostelen Jezus smeekt om bij hen te blijven.

Niet alleen het koor, ook de instrumentale begeleiding biedt schitterende hoogtepunten, zoals de twee hobo’s en de hobo da caccia in de alt-aria, de virtuoze cello piccolo in de aria van de sopraan, en de violen in de laatste tenor-aria die het kruis-thema verklanken.

Dorinde van Oort, bestuurslid Bachcantate Bergen

 

 

U kunt vanaf 25 september reserveren via de website www.bachcantatebergen.nl (kopje: kaarten) of rechtstreeks via de mail: secretaris@bachcantatebergen.nl of bellen met 0648937209.  Vermeld u uw naam, aantal kaarten, wel of niet vriend, leeftijd en emailadres ( wanneer u belt)

Kaarten: € 25, € 20 ( vrienden), € 10  ( tot 12 jaar)

U ontvangt een bevestiging per mail. Wanneer u geen bevestiging ontvangt kunt u bellen. 0648937209 ( inspreken in voicemail) Dan bel of mail  ik u terug.

Van onze verslaggever.

 

MIKE FENTROSS in Dorpskerk Schoorl

 

Zaterdag 17 juni was het dan zover; luitist/dirigent/theorbe-speler Mike Fentross kwam met zijn muzikale collega’s Evan Buttar (cello) en Channa Malkin (sopraan) een muzikaal aangeklede lezing geven in de dorpskerk te Schoorl.

Het was een schitterende zomeravond, zodat bezoekers zich in de pauze rond de kerk konden verpozen en genieten bij het uitstekend verzorgde catering-stalletje van Jannie Dubbeld.

Fentross koos in samenspraak met SBb als thema de connectie tussen Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) en zijn Alkmaarse tijdgenoot Willem de Fesch (1687 – 1761).

Als ingezetene van Alkmaar kon Fentross een wel heel persoonlijke noot toevoegen aan zijn verhaal: hij woont slechts enige huizen verwijderd van het toenmalige adres van De Fesch!

Fentross presenteerde met instumentale en vocale voorbeelden een breed scala aan religieuze en wereldlijke werken van de beide tijdgenoten.

Een hoogtepunt was een deel uit een cello suite van Bach vs een cello-sonate van De Fesch.

Bach behoeft uiteraard geen krans. Maar De Fesch verraste hier door zijn originaliteit – als componist, maar ook als een avontuurlijke en temperamentvolle persoonlijkheid, zoals Mike Fentross die wist te schetsten: een veroordeling in Antwerpen wegens mishandeling… daarna een vlucht naar Londen, waar hij de leider werd van G.F. Handel’s orkest...

En dan de liederen! Van De Fesch waren zijn Canzonette (1730) en Six Songs (1748)  waardige pendanten van Bach’s intieme liederen uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach.

Channah Malkin nam ze overtuigend voor haar rekening – nadat Fentross had verteld dat ze alle ooit in Londen vertolkt zijn door resp Maria-Anna De Fesch, De Fesch’ echtgenote, en Anna Magdalena Bach, Bach’s tweede echtgenote –  die beiden professionele zangeressen waren.

Hulde aan het ensemble-spel en aan de stem van Channa Malkin – waarbij niemand domineerde, en de musici volkomen aan elkaar waren gewaagd.

De concentratie was voelbaar in de Schoorlse kerk - van de musici, maar ook van het publiek. Na afloop bleken alle bezoekers het eens: er was geen mooiere manier geweest om deze zomeravond te besteden.

Dorinde van Oort, bestuurslid SBb

 

 

, Channa Malkin,Evan Buttar, Mike Fentross

workshop 'Zingen met Bach 2023'


Kaarten bestellen

Ga naar Kaarten

Vriend worden?

Ga naar Vrienden

Ellen Verburgt, dirigent Bachcantate Bergen.