Welkom bij Stichting Bachcantate Bergen

Op 6 November 2022 om 16.00 uur  vond er een Cantateconcert plaats in de Ruïnekerk te Bergen.

met als thema 'De Familie Bach'

programma:

Cantate 140  van J.S Bach 

 ' Wachet auf, ruft uns die Stimme.'

Sinfonia in F Wilhelm Friedemann Bach               

Motet ‘Wachet auf’ Johann Christoff Friedrich Bach         

Hobosonate Carl Phillipp Emanuel Bach          

 

J.S. Bach’s cantate BWV 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme en het gelijknamige motet van zijn zoon Johann Christoff Friedrich zijn gebaseerd op een koraal van predikant Philip Nicolai, geschreven en getoonzet in 1599, ten tijde van een pestepidemie waarin Nicolai dagelijks slachtoffers in zijn gemeente moest begraven.

 

Philip Nicolai’s tekst in drie strofen behandelt Mattheus 25:1-13: de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, die met hun olielampen hun bruidegom ( = Jezus) opwachten om met hem het rijk der hemelen te betreden. De bruidegom laat echter lang op zich wachten en ze vallen alle tien in slaap. Als hij eindelijk verschijnt hebben vijf ‘wijze’ meisjes olie bij zich om hun lampen te branden – de vijf ‘dwaze’ meisjes moeten die alsnog         gaan kopen. Te laat. Hen wordt de toegang geweigerd.

Moraal: wees te allen tijde voorbereid en waakzaam want de Zoon des Mensen komt altijd onverwacht… ‘als een dief in de nacht’.

In Philip Nicolai’s motet, als ook in de koorwerken van vader Johann Sebastian en zoon Johann Christoff Friedrich Bach, overheerst niet zozeer die strenge moraal, maar veeleer de troostrijke, feestelijke verwachting en de vreugdevolle vereniging van de bruid – de ’anima’ - die staat voor de kerk, de gelovige, met haar bruidegom, Christus.  

 ( tekst: Dorinde van Oort)

     

 

 

 

Van onze verslaggever.

 

SBb CONCERT  5/6 11 22 in  Scorlewald te Schoorl en de Ruïnekerk te Bergen

Er zijn heel wat zaterdagse koorrepetities aan vooraf gegaan, als op 5 november koor, orkestleden en solisten van de Stichting BachCantate Bergen voor het eerst samenkomen voor de generale. Daarvoor kunnen ze als van ouds terecht in Scorlewald – de op antroposofische leest geschoeide zorginstelling in Schoorl, met werkplaatsen, woningen, eco-winkel Kardeis, een eigen bakkerij, en een schare van toegewijde zorgverleners.

 Als feestelijk besluit van de middag krijgt iedereen, het bestuur incluis, een keuze uit heerlijke gerechten aangeboden, bereid met louter biologische ingredienten.

Na een intense repetitie stromen om 19.30 uur de bewoners binnen om het hele concert voor het eerst te beluisteren.

Als iemand nog mocht twijfelen aan de helende kracht van muziek, dan vindt men hier het lijfelijk bewijs. Er wordt meebewogen, gezwegen, gekreund; iemand schiet overeind van puur enthousiasme, om door een verzorgster fluisterend weer tot zitten te worden gemaand.

‘Ik vond die drie hobo’s zo mooi!’ zegt een stralend meisje na afloop van de prachtige hobo-sonate van Bach-zoon Carl Philipp Emanuel.

De volgende middag , zondag 6 november, is het lang verbeide concert. De Ruïnekerk is tot bovenin toe bomvol. Veel oude, maar ook nieuwe vrienden worden begroet. Tot het laatst is het spannend geweest of Corona weer zou winnen, zoals de afgelopen twee jaar - maar Bach blijkt weer te kunnen, tot ieders vreugde. De puntjes die Ellen Verburgt gisteren op de i’s heeft gezet komen prima uit de verf. Instrumentalisten en zangers overtreffen zichzelf.

In de gekozen cantate, BWV 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme, brengen allen met vereende krachten de blijde boodschap over van de spirituele bruiloft tussen Christus en gemeente: de tenor als verteller, het koor in haar bespiegelingen, en, in hun wondermooie liefdesduetten, de mooie bas en de waarlijk stralende sopraan.

 

Dorinde van Oort, bestuurslid SBb

 

Kaarten bestellen

Ga naar Kaarten

Vriend worden?

Ga naar Vrienden

Ellen Verburgt, dirigent Bachcantate Bergen.