Bestelprocedure

Algemeen

Bestellen van  kaarten kan bij voorkeur  via email secretariaat@bachcantatebergen.nl    

 ( via de telefoon: 0648937209 Voicemail inspreken :  naam, telefoonnummer ,emailadres, leeftijd en bestelling doorgeven.)

 

U ontvangt bevestiging van uw bestelling.   Daarna kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer :

NL96 RABO 0107 1397 74  t.n.v. Stichting Bachcantate Bergen  

Wanneer u binnen 3 dagen geen bevestiging ontvangt neemt u dan contact op via de telefoon.  ( 0648937209)        

 

 

Kaarten worden op volgorde van betaling toegewezen.

Als vriend/vriendin kunt u maximaal 2 kaarten per concert met vriendenkorting bestellen.