Cantatekoor Bergen


Cantatekoor 2022

 

 

Het Cantatekoor Bergen zingt eenmaal per jaar een project waarin een van de kerkelijke cantates van Johann Sebastian Bach centraal staat. Meestal wordt er één uitvoering in de Ruïnekerk te Bergen gegeven. Ook wordt wel een uitvoering elders in de regio gegeven. Daarnaast zijn er incidenteel activiteiten waaraan het koor medewerking verleent.

Het koor wordt voor iedere uitvoering opnieuw als projectkoor samengesteld. Gestreefd wordt naar een bezetting van 8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Toelating gebeurt in de vorm van een stemtest. Het koor repeteert per project een aantal malen telkens op zaterdagen voorafgaand aan de uitvoering (in de regel 5 keer eens per 14 dagen van 15.00 tot 17.00 uur). Een generale repetitie met solisten en orkest is op de zaterdagmiddag van het uitvoeringsweekend.

Van de koorleden wordt verwacht dat zij de noten voor de eerste repetitie kennen. Partituren en oefenbestanden worden op de website beschikbaar gesteld op de met een wachtwoord beveiligde pagina Alleen voor koorleden

 


Ik wil mij graag opgeven als koorlid