Cantatekoor Bergen

                     2015 - Kapelkerk Alkmaar                                                                                         2017 - Kapelkerk Alkmaar


Het Cantatekoor Bergen zingt eenmaal per jaar een project waarin een van de kerkelijke cantates van Johann Sebastian Bach centraal staat. Meestal wordt er één uitvoering in de Ruïnekerk te Bergen gegeven. Ook wordt wel een uitvoering elders in de regio gegeven. Daarnaast zijn er incidenteel activiteiten waaraan het koor medewerking verleent.

Het koor wordt voor iedere uitvoering opnieuw als projectkoor samengesteld. Gestreefd wordt naar een bezetting van 8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Toelating gebeurt in de vorm van een stemtest. Het koor repeteert per project een aantal malen telkens op zaterdagen voorafgaand aan de uitvoering (in de regel 5 keer eens per 14 dagen van 15.00 tot 17.00 uur). Een generale repetitie met solisten en orkest is op de zaterdagmiddag van het uitvoeringsweekend.

Van de koorleden wordt verwacht dat zij de noten voor de eerste repetitie kennen. Partituren en oefenbestanden worden op de website beschikbaar gesteld op de met een wachtwoord beveiligde pagina Alleen voor koorleden

In november 2021 wordt een concert met als thema 'Bach en Zonen' uitgevoerd: zie Programma. Wie mee wil zingen met dit project kan zich opgeven bij de dirigent via onderstaand formulier. De stemtest vindt plaats op 26 juni 2021.


HET IS THANS NIET MEER MOGELIJK OM U AAN TE MELDEN

Ik wil mij graag opgeven als koorlid