Cantatekoor Bergen


Cantatekoor 

 

 

Het Cantatekoor Bergen zingt eenmaal per jaar een project waarin een van de kerkelijke cantates van Johann Sebastian Bach centraal staat. Meestal wordt er één uitvoering in de Ruïnekerk te Bergen gegeven. Ook wordt wel een uitvoering elders in de regio gegeven. Daarnaast zijn er incidenteel activiteiten waaraan het koor medewerking verleent.

Het koor wordt voor iedere uitvoering opnieuw als projectkoor samengesteld. Gestreefd wordt naar een bezetting van 8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Toelating gebeurt in de vorm van een stemtest. Het koor repeteert per project een aantal malen telkens op zaterdagen voorafgaand aan de uitvoering (in de regel 5 keer eens per 14 dagen van 15.00 tot 17.00 uur). Een generale repetitie met solisten en orkest is op de zaterdagmiddag van het uitvoeringsweekend.

Van de koorleden wordt verwacht dat zij de noten voor de eerste repetitie kennen. Partituren en oefenbestanden worden op de website beschikbaar gesteld op de met een wachtwoord beveiligde pagina Alleen voor koorleden

 


Voor 2023 heeft de Stichting Bachcantate Bergen weer een mooi programma samengesteld en je kunt meezingen. 
 
We hebben gekozen voor het thema "Bach ontmoet de Fesch" en zullen daarin naast Cantate BWV 6 Bleib bei uns ook de Missa Paschalis van De Fesch uitvoeren op zondag 5 november om 16.00u in de Ruïnekerk van Bergen.
 
We zijn op zoek naar ervaren koorzangers, die beschikken over een geoefende stem en zelfstandig hun partij kunnen instuderen. Na de stemtest op zaterdagmiddag 13 mei wordt het koor samengesteld, 8 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 5 bassen die samen een uitgebalanceerd koor vormen. De koorrepetities vinden plaats op zaterdagmiddag van 15.00u tot 17.00u in Bergen. 
 
Dit project zijn de de repetities op zaterdag 1 en 15 juli, 23 sept. en 7 en 21 okt. Op zaterdagmiddag 4 nov. is de generale repetitie met solisten en orkest en zaterdagavond vindt dan de eerste uitvoering plaats, beide in Scorlewald. Van de koorleden wordt verwacht dat alle repetities worden bijgewoond en de koorbijdrage voor dit project bedraagt 60 euro.
 
Wil je meezingen? Geef je dan op . Dit kan tot en met 30 april.
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: dirigent@bachcantatebergen.nl.
 

 

Ik wil mij graag opgeven als koorlid