Cantatekoor Bergen

Cantateproject najaar 2019 "Bach ontmoet Händel"

Ook in 2019 organiseren we weer een mooi project rond de muziek van Johann Sebastian Bach. We hebben gekozen voor het thema "Bach ontmoet Händel" met naast twee cantates van Bach de feestelijke muziek van Georg Friedrich Händel. Cantate BWV 150 is een vroege cantate met relatief veel koorwerk en ook de mooie anthem "Let thy Hand be Strengthened" van Händel is voor koor. Daarnaast zoals gebruikelijk werken voor orkest en deze keer de bijzonder mooie solo-cantate "Ich habe genug" BWV 82.

Bent u enthousiast geworden door deze stukken en wilt u meezingen met dit project dan is de procedure als volgt: allereerst kijkt u of u alle 6 koorrepetities aanwezig kunt zijn. Is dat het geval, dan meldt u zich voor 1 mei via email: dirigent@bachcantatebergen.nl

Stemtest

De stemtest wordt gwhouden op zaterdagochtend 1 juni tussen 09.00 uur en 13.00 uur in het T&O-gebouw, Kogendijk 42a 1862 XE Bergen. Dirigent Ellen verburgt en vocalcoach Liesbeth Brinkman beoordelen samen de zangers en stellen na deze stemtest het koor samen. We zijn zoals altijd op zoek naar ontwikkelde stemmen en ervaren zelfstandige zangers om zo in slechts 6 repetities een evenwichtig en mooi koor te vormen.

Bladmuziek, oefenmateriaal en koorbijdrage

De koorbijdrage voor dit Bach-project bedraagt € 60,- Dit bedrag maakt u voor de eerste repetitie over op rekeningnummer  NL96RABO0107139774 t.n.v. Stichting Bachcantate Bergen, onder vermelding van ‘deelname koor’.

Als het koor is samengesteld ontvangen koorleden de gebruikersnaam en het wachtwoord van de deelnemerspagina om de bladmuziek te downloaden.

Schema van de repetities

Koorrepetities

De koorrepetities worden gehouden op zaterdagmiddagen van15.00-17.00 uur, T&O-gebouw, Kogendijk 42a, 1862 XE Bergen
Data: 22 juni, 6 juli, 7 en 21 september, 5 en 19 oktober 2019

Generale repetitie

Zaterdag 2 november 13.00-17.00ur
Scorlewald, Valkenlaan 14 1871 AV Schoorl:

Uitvoering

Zaterdag 2 november, aanvang 19.30 uur
Scorlewald, Valkenlaan 14 1871 AV Schoorl
Besloten uitvoering, aangepast programma

Zondag 2 november. aanvang 15.00 uur
Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1 1861LB Bergen