ANBI
cultuur

Vrienden van Stichting Bachcantate Bergen

De Stichting Bachcantate Bergen heeft een Vriendenorganisatie. Vrienden dragen de stichting een warm hart toe en tonen dit jaarlijks door minimaal € 25,- te betalen. Zo helpen ze de Bach-uitvoeringen mogelijk te maken.

Wordt u ook vriend(in)?

U als vriend(in) heeft een streepje voor. Zo ontvangt u minimaal één keer per jaar een (digitale) nieuwsbief en houden wij u op de hoogte van ons programma. Daardoor kunt u tijdig kaarten reserveren. Bovendien krijgt u altijd vriendenkorting. Wilt u zich aanmelden of heeft u vrienden die dat wel zouden willen?

Aanmelden

Aanmelden kan:
- per e-mail: vrienden@bachcantatebergen.nl of
- per telefoon: 072-5814134 of
- door minimaal € 25,- over te maken op de vriendenrekening,
IBAN NL94 RABO 012.32.31.140 t.n.v. Vrienden Stichting Bachcantate Bergen; vermeld daarbij in ieder geval uw emailadres, en zo mogelijk ook uw naam en adres.

De Stichting Bachcantate Bergen is door de Belastingdienst aangemerkt als een cultureel algemeen nut beogende instelling. Door deze culturele ANBI-status zijn er ruimere mogelijheden voor belastingaftrek voor giften aan de Stichting Bachcantate Bergen.